صفحه اصلی > کتابخانه دانشکده > معرفی کارکنان 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
معرفی کارکنان

تاریخچه کتابخانه:

كتابخانه دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ارومیه در سال1365با عنوان کتابخانه مجتمع آموزشی شهید رجایی با یک نفر کادر و تعداد محدودی کتاب در محلي غير از محل فعلي با هدف گردآوري منابع علمي و معتبر در زمينه پرستاري و مامايي و علوم وابسته آن و فراهم آوري خدمات متناسب با نياز مراجعين دانشكده تاسيس و در سال 1389 به محل فعلي منتقل گرديد  سيستم قفسه ازنوع باز (سیستم دسترسی آزاد) و از نوع طبقه بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا وکنگره می باشد.

 

رسالت کتابخانه:

رسالت اصلی کتابخانه، حمایت از برنامه هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه است مجموعه کتابخانه باید بازتابی از مطالب جاري در موضوعات مورد تدریس و تحقیق باشد و بتواند با تحولات در برنامه ها و فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحول و گسترش یابد.


 

اهداف:

  1. کمک به ارتقا سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه
  2. تمرکز منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها
  3. تهیه و گسترش منابع الکترونیکی

 

ساعات کار کتابخانه:

                 شنبه الی چهارشنبه
                 از ساعت 8
صبح الی 6 بعدازظهر

 

کارکنان کتابخانه:

 

رئیس کتابخانه و
رابط آموزشی
کتابدار (اطلاع رسانی)  کتابدار (مرجع)

رقيه عليمحمدي

منصوره پايان

وحيد رادمهر

 

دانشکده پرستاری و مامایی