وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
لیست نوبت

قابل توجه اعضای محترم / محترمه صندوق


اطلاعیه 1: بعد از تسویه کل بدهی وام به صندوق جهت قرار گرفتن در لیست نوبت وام ها ،تکمیل فرم درخواست ذیل و تحویل آن به هیئت مدیره صندوق و یا ایمیل به is.razavi@gmail.com الزامی می باشد

 چکیده قوانین و مقررات صندوق

 فرم درخواست وام از صندوق           Word            Pdf

 اطلاعیه 2: تمامی همکاران دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی که در شهر ارومیه مشغول به خدمت میباشند. می توانند عضو صندوق شوند.
                 (با درخواست کتبی به هیئت مدیره صندوق و مشخص نمودن حق عضویت ماهانه از 300000 ریال تا 600000 ریال)

 فرم اعطای وام دریافتی از صندوق قرض الحسنه          Word        Pdf

لیست نوبت وام عادی:

اسامی تاریخ اتمام وام قبلی
حوریه اشرافی بهمن 95
مرضیه ابراهیمی اسفند 95
رقیه اسماعیلی اسفند 95
یوسف حقیقی مقدم اسفند 95
رقیه فرضی زاده نوبت محفوظ - جابجایی با خانم محمدزاده
سمیرا حسینی آبان 95 - جابجایی با ژاله رحیمی و نسرین جهانگیری
وحید رادمهر اسفند 95
آهنگ رنجی
اولین بار  - جابجایی با آقای صمدی
سهیلا آهنگرزاده رضایی اردیبهشت 96
سهیلا ربیعی پور دی 95  - جابجایی با آقای سیف اله زادهدانشکده پرستاری و مامایی