وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مسئول کلاس ها

 

مسئول امور کلاسها و ماشین نویس :


نام و نام خانوادگی: نادر ستاره چشم

 

شرح وظایف:

 1. تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و آزمایشگاهی) قبل شروع هر نیمسال
 2. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید
 3. تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته ۱۰ به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران
 4. هماهنگی با نمایندگان کلاسها(دانشجویان) جهت امور مربوط به کلاسها
 5. کنترل وسایل سمعی و بصری(اورهد، ویدئوپروژکتور، اسلاید، کیس های مورد استفاده در آموزش...) قبل از شروع کلاسها و در طول ترم هماهنگی با مدیر اموراداری در خصوص تعمیر به موقع وسایل و کنترل دقیق گارانتی دستگاههای کلاس
 6. هماهنگی، پیگیری، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان(خوابگاهی، بیمارستانها، آزمایشگاهها و ..) با واحد نقلیه بصورت روزانه و هفتگی
 7. جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها(تئوری و آزمایشگاه) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجویان
 8. اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب(در بوردهای مربوطه)برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها
 9. هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها
 10. هماهنگی با دانشکده پزشکی جهت برگزاری زمان کلاسهای عملی و آزمایشگاهی دانشجویان
 11. چک روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید
 12. همکاری در برگزاری امتحانات
 13. هماهنگی و همکاری در ارسال دعوتنامه های مربوطه به امتحانات جهت اساتید دروس نظری
 14. همکاری در دریافت سئوالات اساتید
 15. همکاری در پیگیری، تکثیر سوالات و آماده سازی برگه های امتحانی
 16. همکاری در تحویل سئوالات و لیست حضور و غیاب امتحانات به اساتید در روز امتحان
 17. هماهنگ بودن با مسئول آموزش در کلیه امور محوله
 18. شرح کارهای انجام شده سرفصلی و در موارد مهم بصورت جزیی و هفتگی به مسئول آموزش

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی