صفحه اصلی > سایر آیتم ها > چارت تشکیلاتی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
چارت تشکیلاتی


حسین حبیب زاده
رئیس دانشکده

 


معصومه همتی مسلک پاک
معاون آموزشي


نسرين جهانگيري
رئيس اداره آموزش و خدمات دانشجويي


سمیرا حسینی
کارشناس خدمات آموزش


عفت آرایش طبیعت
کارشناس خدمات آموزش


نادر ستاره چشم
مسئول کلاس ها


آمنه اتفاق
کارشناس تحصیلات تکمیلی


فائزه امین
متصدی امور دفتری
منشی معاون آموزشی


زهرا طيبي
کارشناس برنامه ريزي وارزيابي


رقیه اسماعیلی
مدير گروه پرستاري


حسین جعفری زاده
مدير گروه پرستاري


مریم مسگرزاده
مدير گروه مامايي


حسین جعفری زاده
مدير گروه فوريت پزشکي


مدینه جاسمی
مسئول دفتر EDO


الهام احمدزاده
مسئول(پراکتیک) مرکز مهارتهاي Skill Lab


آهنگ رنجی
کارشناس(پراکتیک) مرکز مهارتهاي Skill Lab


حمیده محدثی
مدیر تحصیلات تکمیلی

 


رحیم بقایی
معاون پژوهشي


اسلام رضوی
مسئول واحد فناوری اطلاعات


شمشاد قادری
کارشناس پژوهشي


رقيه عليمحمدي
رئيس کتابخانه و انتشارات


منصوره پایان
کتابدار


وحید رادمهر
کتابدار


نيره اشرف رضايي
دفتر مجله

 


شیرزاد روستایی
رئیس اداره امور عمومی


غلامرضا هيزمي جعفرزاده
مسئول حسابداري


فریده جهانی
حسابداري


جمیله شاکری
کارشناس تعهدی


مجتبي وهابي
مسئول تدارکات


نادر ستاره چشم
ماشين نويسي


خاطره صفري
مسئول کارگزيني


رقيه فرضي زاده
مسئول دبيرخانه


عليرضا قنبري پر
مسئول اموال


فرحناز محمدزاده
انباردار


بهمن رضایی
منشي رياست


بخش اله صمدی مقدم
نامه رسان


اسلام رضوي
مسئول طرح تکريم


فرحناز محمدزاده
روابط عمومي


فخرالدین میلانی
تلفنخانه

دانشکده پرستاری و مامایی