صفحه اصلی > آرشیو اخبار 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”

باز گشت به صفحه اصلی

آرشیو اخبار


جلسه دفاع نهایی پایان نامه (95/12/24)
عنوان مقاله : (جواد نمازپور )
بررسی اثر بخشی مدل مراقبت پیگیر بر لغزش و اشتیاق بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال 1395
 ١٠:٢٩ - 1395/12/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (95/12/17)
عنوان مقاله : (سالار علیزاده )
بررسی تأثیر اجرای برنامه خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 1395
 ١٤:٠٥ - 1395/12/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (95/12/10)
عنوان مقاله : (خانم ندا محمدزاده)
بررسی تأثیر آموزش مراقبت خانواده محور بر فراوانی بستری مجدد بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1395
 ٠٨:٣٢ - 1395/12/09 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع نهایی پایان نامه (95/12/9)
عنوان مقاله : (خانم سحر کاظمی)
بررسی رفتارهای تغذیه ای بیماران تحت همودیالیز در تبعیت های رژیم غذایی بر اساس مدل تلفیق یافته نظریه عمل منطقی و خودکارآمدی در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی ارومیه در سال 1395
 ١٠:٢٨ - 1395/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

دانشکده پرستاری و مامایی

 Nursing and Midwifery building, Campus Nazlu, 11 KM Road Seru, Urmia, West Azarbaijan, IRAN